EM®

Wat is EM®?

EM® bevat Effectieve Micro-organismen, microscopisch kleine wezentjes. EM® is een combinatie van nuttige, opbouwende micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen en niet gemanipuleerd zijn. Prof. Higa uit Japan heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan onderzoek naar micro-organismen en heeft uiteindelijk een mengsel gevormd die hij de Effectieve Micro-organismen genoemd. Producten met EM® van Prof. Higa zijn te herkennen aan het logo met de zeven cirkels.

EM® wordt gebruikt om de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens & dier te verhogen. EM® verbetert de bodemkwaliteit, de bodemvruchtbaarheid, de groei en de kwaliteit van gewassen aanzienlijk. De toepassingsmogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos. EM® is toepasbaar:

• Om de natuurlijke immuniteit van planten, dieren, bodem, mens en water te verhogen.
• Bij het fermenteren van groente-, fruit- en tuinresten in waardevol organisch materiaal (Bokashi).
• In huis, (moes)tuin en vijver.
• Voor huisdieren, in aquaria, zwembaden en viskwekerijen.
• In land- en tuinbouw en veeteelt.
• In bedrijven voor het oplossen van allerlei milieuproblemen, zoals water-, lucht- en bodemverontreiniging.
• Tegen geurhinder.
• In groen- en bosbeheer van steden en gemeenten…

Brochure EM®
De brochure met uitgebreide informatie over EM®, de verschillende producten en de vele praktische toepassingen en tips!